ABC pracodawców i przedsiębiorców - Powiatowy Urząd Pracy w Głogowie


Nagłówek

ABC pracodawców i przedsiębiorców

Szanowni Państwo

W Dziale dla Pracodawców i Przedsiębiorców znajdą Państwo szczegółowe informacje w zakresie oferowanej przez Powiatowy Urząd Pracy w Głogowie pomocy oraz wsparcia w postaci usług i instrumentów rynku pracy wspierających zatrudnienie, określonych w ustawie z dnia 20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy i w ustawie z dnia 27.08.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
W Powiatowym Urzędzie Pracy w Głogowie wyodrębniona została komórka pod nazwą BIURO OBSŁUGI PRACODAWCY odpowiedzialna za pomoc Pracodawcom i Przedsiębiorcom. W wyniku nawiązania kontaktu z PUP Pracodawcy / Przedsiębiorcy przypisany zostaje jego "osobisty" doradca klienta instytucjonalnego. Do obowiązków doradcy należy przede wszystkim:
  • przyjęcie oferty pracy i pomoc w doborze kandydatów,
  • przedstawienie pełnej gamy usług świadczonych przez Urząd,
  • ukierunkowanie i pomoc przy wypełnianiu dokumentów w załatwianej sprawie,
  • wypracowanie zakresu i zasady przyszłej współpracy,
  • udzielanie informacji w zakresie dostępnych środków na aktywizację.
Wykaz doradców klienta instytucjonalnego znajdą Państwo klikając w obrazek TUTAJ,  wybierając w książce telefonicznej zakładkę Centrum Aktywizacji Zawodowej. 


Powiatowy Urząd Pracy w Głogowie udziela pomocy ze środków z Funduszu Pracy, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Zawodowej i Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach limitu ustalanego przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej, Prezesa PFRON oraz środków pozyskanych w wyniku konkursów.
Proszę zatem monitorować możliwości finansowe Urzędu Pracy, czyli z czego i kiedy możesz skorzystać.
Nie odpuszczać - jeżeli nie dziś, to może jutro.

                                                                                                            
Sławomir Majewski - dyrektor

TV MASTER: Poradnik Pracodawcy, 08.2017 r.

informacje o usługach i instrumentach rynku pracy dla Pracodawów i Przedsiębiorców

 

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę