Akcje Urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Głogowie


Nagłówek

Akcje Urzędu

Powiatowy Urząd Pracy w Głogowie podobnie jak w poprzednich latach informował o swoich usługach biorąc udział w organizowanych przez siebie przedsięwzięciach jak również włączał się do realizacji inicjatyw podejmowanych przez inne instytucje.
 
Do najważniejszych wydarzeń w 2019 r. należały:
 
 1. Konferencja „Rok pracodawcy".
W dniu 25.01.2019 r. w Hotel QUBUS Głogów odbyła się konferencja „Rok pracodawcy", podczas której zostały wręczone Złote Herby Powiatu Głogowskiego za wzorową współpracę w 2018 r. z Powiatowym Urzędem Pracy, tworzenie nowych miejsc pracy, korzystanie z ofert aktywizacyjnych i szkoleniowych. Złote Herby Powiatu Głogowskiego otrzymali:
FHU TOPS ANETA I DARIUSZ KĘDZIORA S.C.,  SIMES SP. Z O.O., Efekt Meble Biurowe i Szkolne Mirosława Szuszkiewicz, Bogumiła Radwańska Zabudowa Wnętrz, Cisi  Pracownicy  Krzyża, LIZEL Tomasz Burza, Multicreo Daniel Salczyński, Bar STAŃCZYK    s.c.   Danuta Masiowska, Krystyna Polakowska, Sklep Spożywczo-Przemysłowy Tadeusz Kleban, Budrem Marcin Krotla
 
Na konferencji również odbyły się następujące prezentacje:
 • Sędzia Sądu Pracy – ważniejsze zagadnienia,
 • Oferta Powiatowego Urzędu Pracy dla pracodawców,
 • Krajowy Fundusz Szkoleniowy – priorytety i zasady na 2019 r.
 
 1. Konferencja 100 Lecie Publicznych Służb Zatrudnienia
27 stycznia 1919 r. Naczelnik Państwa Józef Piłsudski wydał dekret o organizacji państwowych urzędów pośrednictwa pracy i opieki nad wychodźcami, na podstawie którego stworzono od zera instytucje rynku pracy. Data ta jest uważana jako początek urzędów pracy w Polsce. 27 stycznia 2019 obchodziliśmy więc 100 lecie publicznych służb zatrudnienia.
Z tej okazji odbyła się konferencja, na której za 20 letni staż pracy Starosta Głogowski - Jarosław Dudkowiak wspólnie z dyrektorem Sławomirem Majewskim wręczyli pracownikom i emerytom ZŁOTE HERBY POWIATU. Herby otrzymali:Małgorzata Chmielowska, Agnieszka Karwat, Mieczysław Łakomski, Małgorzata Łukawska, Iwona Praszczyk, Jadwiga Romanowska, Urszula Sokołowska, Małgorzata Walacik, Krystyna Zachciał, Józefa Rzepka - kierownik Rejonowego i Powiatowego Urzędu Pracy oraz Damian Piątek zastępca dyrektora PUP. Prezydent Głogowa Rafael Rokaszewicz na ręce dyrektora wręczył statuetkę HERB MIASTA w uznaniu za działalność Powiatowego Urzędu Pracy w Głogowie. Konferencja odbyła się 25 stycznia.
 
 
 1. Konferencja i warsztaty "Twój pomysł, nasze pieniądze"
W dniu 06.03.2019 r. w Hotelu Qubus w Głogowie odbyła się konferencja "Twój pomysł, nasze pieniądze" na której przedstawione zostały informacje na temat co, jak, gdzie i kiedy należy zrobić przy zakładaniu własnej firmy. A więc o dotacjach, pożyczkach i innych dofinansowaniach.
Ponadto w ramach dobrych praktyk głos zabrał Pan Krzysztof Mecel z Restauracji "Do Sushi" oraz Izabela Kruszyńska – mobilny fryzjer, którzy podzielił się swoimi doświadczeniami nt. otwierania działalności i dotacji z Urzędu Pracy.
Odbyły się m.in. następujące prezentacje:
 • Powiatowy Urząd Pracy – zasady składnia wniosków o udzielenie dotacji, na co można wydatkować przyznane środki, warunki i terminy rozliczania dotacji, terminy rejestracji działalności gospodarczej,
 • Fundusz Regionu Wałbrzyskiego,
 • Agencja Rozwoju Regionalnego ARLEG
Po konferencji w Powiatowym Urzędzie Pracy w Głogowie prowadzone były warsztaty dla osób zainteresowanych uruchomieniem działalności gospodarczej, na których przekazywano praktyczne wskazówki w sprawie wypełniania wniosków jak również omawiano procedury związane z rozpoczęciem i prowadzeniem działalności gospodarczej (przygotowanie modeli biznesowych, określenie grup klientów i strategii budowania relacji, przygotowanie analizy finansowej przedsiębiorstwa, poznanie nowoczesnych narzędzi marketingu internetowego).
 
 1. Interakcja "Witamy na rynku pracy"
W dniu 26 marca w Miejskim Ośrodku Kultury w Głogowie odbyło się spotkanie z absolwentami szkół ponadgimnazjalnych na temat rynku pracy.
Konferencja skierowana była do uczniów ostatnich klas szkół średnich i zawodowych i miała na celu przybliżenie następujących tematów:
1. Formy aktywizacji z Powiatowego Urzędu Pracy w Głogowie.
2. Jak i gdzie znaleźć pracę. Jak się przygotować.
3. Zasady podejmowania pierwszej pracy.
4. Praca za granicą.
Oprócz Powiatowego Urzędu Pracy w Głogowie, prelekcje wygłosili pracownicy Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy – EURES, przedstawiciele Państwowej Inspekcji Pracy w Legnicy, Centrum Planowania i Informacji Zawodowej w Legnicy oraz OHP Głogów.

 
 1. Targi Pracy
W dniu 2 kwietnia w Hali Widowiskowo - Sportowej odbyły się Głogowskie Targi Pracy. Na targach zaprezentowały się zakłady pracy, które zadeklarowały ponad 200 nowych stanowisk pracy. Poprowadzono również warsztaty – jak dobrze się sprzedać na rozmowie o pracę oraz grę Chłopska szkoła biznesu.

 
 1. Konferencja 100 Lecie PSZ Ministra Pracy i nagrodzenie PUP Głogów
22 maja odbyła się w Katowicach konferencja z udziałem Ministra Stanisława Szweda z okazji 100 lecia Publicznych Służb Zatrudnienia. W czasie konferencji minister nagrodził Urzędy Pracy. Wyróżnienie w kategorii wdrażania Krajowego Funduszu Szkoleniowego jako jedyne na Dolnym Śląsku trafiło na ręce dyrektora Sławomira Majewskiego.
Nagrodę w towarzystwie dyrektora odebrali pracownicy związani z KFS, tj. Agnieszka Pierzchalska doradca klienta, Iwona Praszczyk kierownik CAZ oraz Damian Piątek zastępca dyrektora.
 
 
 1. Finał Chłopskiej Szkoły Biznesu
20 czerwca odbył  się finał  symulacyjnej gry pod nazwą "Chłopska Szkoła Biznesu".
Uczniowie odgrywali role przedsiębiorców wykorzystując posiadane kompetencje przedsiębiorcze i negocjowali korzystne dla siebie warunki transakcji handlowych, opracowywali strategie rynkowe, wybierali się w podróże handlowe. Jednym słowem mieli okazję w praktyce sprawdzić swoje umiejętności przedsiębiorcze. I miejsce zajął Zespół Szkół Ekonomicznych w Głogowie.
 
 
 1. Briefing rynku pracy
W Powiatowym Urzędzie Pracy w Głogowie 26 czerwca odbył się briefing, na którym podsumowano pierwsze półrocze. Podczas spotkania z głogowskimi przedsiębiorcami Starosta Głogowski - Jarosław Dudkowiak wraz z Damianem Piątkiem - Zastępcą Dyrektora Urzędu Pracy wręczyli podziękowania. Lokalny rynek pracy zyskał około dwudziestu miejsc pracy, a to za sprawą doposażenia stanowisk pracy.

 
 1. Święto „W cieniu Kolegiaty"
15 sierpnia 2018 r. podobnie jak w poprzednich latach pracownicy PUP uczestniczyli w obchodach wspólnego Święta Powiatu Głogowskiego, Wojska Polskiego i Parafii Kolegiackiej - "W cieniu Kolegiaty". Uroczystość ta cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem mieszkańców powiatu głogowskiego. Swoje stoiska prezentowały m.in. gminy powiatu głogowskiego, organizacje, stowarzyszenia i instytucje zajmujące się pomocą społeczną. Bardzo dużym zainteresowaniem cieszyło się stoisko informacyjne Powiatowego Urzędu Pracy w Głogowie. Zainteresowani mogli zapoznać się z aktualnymi ofertami pracy i najbliższymi działaniami PUP w zakresie form pomocy kierowanej do osób bezrobotnych i poszukujących pracy. Na stoisku dostępne były ulotki informacyjne i poradniki zarówno dla bezrobotnych, osób niepełnosprawnych i pracodawców.
 
 
 1. Rynek pracy dla seniora
 1. października odbyło się spotkanie pn. Rynek pracy dla seniora
Spotkanie było skierowane do osób, które mimo wieku uważają, że chcą jeszcze pracować! Chcą nowych wyzwań.
Pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy przekazali informacje o usługach i instrumentach rynku pracy – czyli w czym może PUP pomóc.
 
 
 1. Europejskie Dni Pracodawców i Światowy Tydzień Przedsiębiorczości.
W listopadzie jak co roku odbyły się Europejskie Dni Pracodawców i Światowy Tydzień Przedsiębiorczości. PUP Głogów włączył się  w obie te akcje.
Celem Europejskich Dni Pracodawców było zorganizowanie spotkań u pracodawców, których celem była promocja działań urzędu pracy. Spotkania te miały na celu sondaż potrzeb pracodawców w zakresie zatrudnienia na rok 2020 oraz potrzeb szkoleniowych  w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego.
Natomiast w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości PUP zorganizował:
 • Chłopską Szkołę Biznesu - gra planszowa. Celem gry było kształtowanie postawy przedsiębiorczej wśród młodych ludzi, kreowanie pozytywnego wizerunku przedsiębiorcy, zachęcenie do podejmowania inicjatyw oraz rozwijanie kreatywności i samodzielności
  w działaniu
 • warsztaty jak otrzymać dotację z Powiatowego Urzędu Pracy w Głogowie. Przybliżono zasady przyznawania dotacji na podjęcie działalności gospodarczej, jak poprawnie przygotować wniosek, przedstawiano tematy związane z marketingiem, promocją i biznes planem

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę